Жіночі примхи

Інтернет журнал для жінок!

Куріння і СРДС

Зв’язок цього синдрому з материнським курінням однозначно встановлена. При цьому ризик, пов’язаний з материнським курінням, виявляється незалежно від інших факторів ризику даного синдрому, включаючи малу вагу при народженні і недоношеність.

У ряді досліджень увага приділяється недостатньої маси тіла при народженні і малому гестационному віку, тобто тривалості внутрішньоутробного розвитку у дітей, загиблих від СРДС. Виявилося, що гестаційний вік менше 37 тижнів підвищує ризик в середньому в 8,4 рази, маса тіла менше 2500 г – у 3,4 рази. Обидва ці фактори з більшою ймовірністю мають місце у разі паління матері під час вагітності, оскільки паління обумовлює явища фетоплацентарної недостатності, коли поживні речовини і кисень в меншій мірі надходять до плоду, і це викликає затримку його розвитку.

Фактично тютюновий дим є як найбільш небезпечним, так і найбільш запобігає із усіх факторів СРДС. Проведені дослідження встановили, що куріння було найбільш важливим фактором, і воно збільшувало ризик у середньому в 7 разів, а наступний за значимістю фактор (післяпологова дипресія) підвищував ризик у середньому в 3 рази.

Головним засобом боротьби проти СРДС, що є в ряді країн світу вбивцею номер один для немовлят першого року життя, повинні стати програми, спрямовані на профілактику куріння вагітних жінок і дівчаток-підлітків.

Яке куріння небезпечніше

Дослідники намагаються встановити, чи пов’язана дана причина смерті з внутрішньоутробним впливом компонентів тютюнового диму або ж з пасивним курінням після народження, або ж з обома цими факторами.

Значна кількість як когортних, так і контрольованих досліджень чітко показують наявність зв’язку між материнським курінням і дитячою смертністю. При цьому, чим більше курить мати, тим вище ризик. Найбільш сильна залежність виявляється в тих випадках, коли мати курила як під час вагітності, так і після пологів. Материнське куріння під час вагітності виявляє вплив на ризик СРДС у всіх дослідженнях, куріння ж матері тільки після народження дитини також виявляє меншу, але помітне збільшення ризику. Крім того, якщо курить тільки батько, це також підвищує ризик СРДС, але дана тенденція виявлена ​​не у всіх дослідженнях.

Аналіз опублікованих досліджень вказує, що материнське куріння збільшує ризик СРДС більш ніж в 2 рази, куріння матері тільки після народження дитини підвищує такий ризик у 1,9 рази. За іншими даними, куріння матері під час вагітності збільшує ризик у 3 рази.

Куріння матері під час вагітності

Епідеміологічні дослідження

Проведене в Данії дослідження проаналізувало зв’язок між курінням матері і частотою синдрому раптової дитячої смерті. У загальній популяції його частота склала 0,8 на 1000 живих новонароджених. У курящих жінок частота цього синдрому зростала втричі і була тим вище, чим більше сигарет викурювала мати. Припинення куріння під час вагітності може усунути до 40% смерті в колисці.

Дослідження, проведене в Німеччині, встановило, що після врахування впливу інших можливих чинників куріння матері під час вагітності збільшує ризик СРДС більш ніж удвічі. При цьому спостерігалася явна залежність ефекту від дози. Відносний ризик становив 2,1, якщо жінка курила 1-10 сигарет в день, 2,8 при 11-20 сигаретах в день і ризик був в 6,5 рази вище в порівнянні з некурящими, якщо вагітна жінка курила більше 20 сигарет в день .

За іншими даними, якщо мати курить під час вагітності, то її дитина має можливість померти від СРДС, в 15 разів перевищує ймовірність у некурящих жінок.

У США, було оцінено вплив куріння жінок під час вагітності на загальну дитячу смертність. Серед дітей некурящих жінок рівень дитячої смертності виявився рівним 6,7 на 1000 живих новонароджених при одноплодовій вагітності. У курящих ж він склав 13,0. Розходження було ще більш вираженим для окремих причин смерті. Так від СРДС померло 0,5 на 1000 живих новонароджених у некурящих матерів і 2,8 у курців (відносний ризик становив 5,6). Від респіраторних захворювань померло 0,6 у некурящих і 1,2 у курців. Згідно з цими оцінками, куріння відповідально за 10% загальної дитячої смертності, 37% СРДС і 11% респіраторної смертності.

Проведене в США дослідження виявило, що 23,6% випадків СРДС обумовлені курінням матері під час вагітності. Тому програми для вагітних жінок з припинення куріння є високорентабельними життєзберігаючих втручаннями.

Фізіологічні дослідження

Як ми вже бачили в розділі, що стосується механізмів розвитку СРДС, дослідження, пов’язують виникнення СРДС з рівнем порогу пробудження під час сну. Якщо дитина спить на животі, то цей поріг виявляється більш високим. При порівнянні такого порогу у немовлят жінок, які курили під час вагітності, з дітьми некурящих було виявлено, що куріння матері під час вагітності підвищує поріг пробудження у дітей, сплячих на спині, до такого ж рівня, як якби вони спали на животі. Ці відмінності були особливо помітні у віці від 2 до 3 місяців, коли СРДС спостерігається найбільш часто.

Проведене в Австралії дослідження вивчало вегетативні реакції у дітей курців і некурящих матерів. Оскільки вегетативна нервова система значною мірою займається підтримкою сталості внутрішнього середовища, то однією з її завдань є зміна діяльності серцево-судинної, дихальної систем у залежності від зміни положення тіла, зміни складу внутрішнього середовища, наприклад, концентрації в крові кисню і вуглекислого газу. Дослідження цих рефлекторних серцево-судинних реакцій на зміну положення тіла показало, що куріння матері змінює вегетативно опосередковані серцево-судинні реакції немовляти, тобто він менш адаптований до змін в організмі.

Навколишній тютюновий дим після народження дитини і СРДС

Які зміни виникають в організмі дитини під впливом тютюнового диму

Проведене в Австралії дослідження оцінило стан тканин дихальних шляхів у дітей, загиблих від СРДС. Порівнювалися посмертні тканини дітей, чиї матері курили більше 20 цигарок, і дітей некурящих матерів. Було виявлено помітне збільшення товщини слизової оболонки крупних бронхів. Ці структурні зміни дихальних шляхів можуть бути причиною звуження просвіту бронхів і обумовлювати велику ймовірність обструкції дихальних шляхів, яка може мати значення на певних етапах розвитку СРДС.

В якій мірі куріння оточуючих дитини людей підвищує ризик його смерті

Проведене в США дослідження свідчить на користь досить сильного впливу тютюнового диму на ризик синдрому раптової смерті немовляти.

Автори проведеного в Англії дослідження звинувачують батьків, які палять смерті більше половини дітей, загиблих від СРДС. У зв’язку з цим проблему становлять не тільки палять матері, але і курящі батьки, які курять поруч з дітьми і вагітними жінками. При цьому важливою є той ступінь, в якій дитина піддається впливу тютюнового диму. Якщо батьки дитини палять, але він ніколи не знаходиться в одному приміщенні з курцями, то для нього ризик збільшується вдвічі в порівнянні з дітьми некурящих батьків. Якщо дитина проводить 8 годин на день в кімнаті, в якій хтось іноді курить, для нього ризик СРДС збільшується в 8 разів. Щогодини, що проводиться в такому приміщенні, підвищує небезпеку на 100%.

В огляді досліджень, присвячених впливу навколишнього тютюнового диму на ризик СРДС, наводяться дані про те, що фактично всі показники схильності дитини тютюнового диму мають зв’язок з ризиком СРДС. Батькове куріння підвищувало ризик в 3,5 рази. Мало значення як кількість курців в домі, так і кількість викурених сигарет. Для 1-10, 11-20 і більше 20 сигарет, що викурюються в будинку в день, ризик підвищувався відповідно в 2,4, 3,6 і 22,7 раза. Ризик також підвищувався, якщо враховувалося не будь паління в хаті, а куріння в тій же кімнаті, де перебуває дитина. У цьому випадку ризик, пов’язаний з курінням матері після народження дитини, зростав з 2,3 до 4,6, а ризик через куріння будь-якого члена сім’ї зростав від 3,5 до 5,0 разів.

Тому не можна дозволяти палити в тих приміщеннях, в які дитина потрапляє навіть іноді.

Коли тютюновий дим найбільш небезпечний

Однак у зв’язку з цим впливом виникає питання, чи має значення вплив тютюнового диму на дитину безпосередньо перед смертю або ж впливає тривала схильність тютюновому диму.

У канадському дослідженні було проведено порівняння концентрацій нікотину та котініну в легеневій тканині дітей, померлих від синдрому раптової смерті немовляти і від інших причин. Виявлено, що концентрації нікотину були помітно вище у дітей, постраждалих від синдрому раптової смерті немовляти. Цей факт свідчить на користь гіпотези про зв’язок даного синдрому з пасивним курінням.

З іншого боку, в дослідженні, де порівнювалися концентрації карбоксигемоглобіну в крові дітей, померлих від СРДС, від інших причин і загиблих під час пожежі, не виявлено відмінностей концентрації карбоксигемоглобіну в крові дітей, загиблих від СРДС, і в контрольній групі.

Таким чином, гіпотеза безпосереднього впливу тютюнового диму протягом кількох годин до раптової смерті немовляти не підтверджується. Ймовірно, механізм впливу тютюнового диму складається в його впливі на дозрівання різних регуляторних систем, про які йшлося в розділі, що стосується внутрішньоутробного впливу компонентів тютюнового диму.

Таким чином, куріння батьків може не тільки обмежувати функціональні можливості дитини і викликати захворювання, які заподіюють неприємності в майбутньому, але може бути безпосередньою причиною смерті. Якщо батьки припинять палити, то це буде означати значні переваги для їх дітей. Тому необхідно розробляти і впроваджувати політичні заходи, які б сприяли припиненню куріння батьків і скороченню впливу тютюнового диму на дітей різного віку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*